EMPRESARIS

www.eradicarlapobresa.cat

www.erradicarlapobreza.es

www.erradicarlapobreza.org

www.eradicatethepoverty.org

www.eradiquerlapauvrete.org

ERADICAR LA POBRESA pàgina actualitzada a 15/06/2008
Principal
BENVINGUDA
BASES DE LA POBRESA
EMERGÈNCIES
PRIORITATS
PROPOSTES
REFERENTS
MANIFESTOS
GOVERNAMENTAL
NO GOVERNAMENTAL
PARTICIPACIÓ
DOCUMENTS
NOTICIES
CONTACTAR
MEMORIA

 

 

Entre d'altres aportacions a la societat el mon empresarial genera riquesa, dona feina, genera ingressos pels seus treballadors i beneficis pel seu negoci, ajuda a desenvolupar la societat en la que està immers. Per tant no ha d'estranya a ningú que també tingui aquí el seu apartat.

Dins d'aquest mon empresarial, i vinculat a l'eradicació de la pobresa, anirem remarcant amb més èmfasi aquells factors que ajuden a eradicar la pobresa, sense oblidar que hi han altres activitats empresarials que la propicien.

Volem destacar que d'empreses hi han de molts tipus i perfils, en aquí farem una divisió molt simple i general per tal d'aclarir el seu paper vers la generació o l'eradicació de la pobresa.

També afegim altres intervinens donat el seu pes específic en el mon empresarial, comerç i flux de capitals; i per tant també en la possibilitat d'eradicar o generar pobresa, sobre tot si els objectius econòmics de la empresa son a curt o molt curt terme.

ONG
FUNDACIONS
FEDERACIONS
PLATAFORMES
ESGLÉSIES
EMPRESARIS
SINDICATS

 

 

COOPERATIVES

Les cooperatives son empreses petites o mitjanes on els treballadors o bona part del seus treballadors son també propietaris de la societat.

AUTÒNOMS I PETITA EMPRESA

Es tracta del tipus d'empresari familiar, més  nombrós, amb pocs empleats, tot i així hi ha països on son de bon tros el major sostén econòmic.

MITJANA EMPRESA

Aquestes empreses ja comencen a tenir un volum de facturació i d'empleats ja més elevat.

GRAN EMPRESA

Tot i que grans empreses independents hi ha molt poques també les incorporem, tenen facturacions molt altes i molts treballadors, estan en el punt de mira dels compradors.

MULTINACIONAL

Aquest és un model d'empresa que ja traspassa fronteres físiques i legals, on l'entramat de societats, directius i participacions sobre la propietat sol estar molt variat i difícil de determinar sense un estudi a fons. El volum de treballadors generalment és alt però no necessàriament.

ACCIONISTES

Es tracta del propietari de una part de les societats anònimes, de vegades aquest accionista també és treballador, d'altres no, i cada cop més les accions es compren i venen de forma comercial o especulativa mitjançant la figura dels gestors de fons de pensions i fons d'inversió, així com d'altres que comercien amb el valor de les empreses per pura especulació, treuen un guany diari de la compra i venda de les acciones, valors o matèries primeres.

   

ALTS DIRECTIUS

Els alts directius, grans sous, de vegades contractes blindats, son els que decideixen les grans operacions, el dia a dia de les multinacionals, els seus moviments de capitals afecten a la marxa de l'economia de sectors econòmics i de vegades també de països.

 
   

Principal | ONG | FUNDACIONS | FEDERACIONS | PLATAFORMES | ESGLÉSIES | EMPRESARIS | SINDICATS