MEMORIA

www.eradicarlapobresa.cat

www.erradicarlapobreza.es

www.erradicarlapobreza.org

www.eradicatethepoverty.org

www.eradiquerlapauvrete.org

PODEM ERADICAR LA POBRESA

pàgina actualitzada a 22/03/2010

Principal
BENVINGUDA
BASES DE LA POBRESA
EMERGÈNCIES
PRIORITATS
PROPOSTES
REFERENTS
MANIFESTOS
GOVERNAMENTAL
NO GOVERNAMENTAL
PARTICIPACIÓ
DOCUMENTS
NOTICIES
CONTACTAR
MEMORIA

 

 

 

En aquesta pàgina farem menció a la memòria de la nostra entitat, aquelles activitats dutes a terme, així com els comptes i auditories. Donat que durant l'any 2007 no ens hem constituït com entitat i no hem tingut cap ingrés, no hi ha memòria amb forma de document.

Març 2010

- Ampliar continguts i enviament de cartes de sensibilització.

Octubre 2009

- Participació en la concentració en motiu del Dia Internacional pe la Eradicació de la Pobresa, a Barcelona, el 17 d'octubre.

Octubre 2009

- Hem rebut del Departament de Justícia la resolució favorable conforme queda inscrita la nostra associació Eradicar la Pobresa en el registre d'entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 40.153.

Desembre 2008

- Ampliem les propostes i els països i situacions amb emergències.

Octubre 2008

- Incorporem el portal en francès i angles, amb moltes dificultats i limitacions.

Juliol 2008

- Continuem actualitzant i ampliant les pàgines.

Maig 2008

- Continuem actualitzant i ampliant les pàgines.

- Hem demanat al govern de Catalunya, al d'Espanya i a diversos parlamentaris de la Unió Europea mesures per eradicar la pobresa.

- Hem escrit a diversos diputats del Congrés d'Espanya per tal d'aconseguir millores en la cooperació al desenvolupament i l'eradicació de les bombes de dispersió.

Abril 2008

- Continuem ampliant els continguts.

- Renovem els dominis de internet.

Març 2008

- Ampliem el portal desglossant més els apartats de governamental i no governamental.

- Aturem la intenció de crear una fundació donat el fet de no haver recollit el mínim de 30.000 euros imprescindible per crear una fundació a Catalunya.

Febrer 2008

- Ampliació del portal amb temes d'emergències.

Gener 2008

- Ens anem donant a conèixer a diverses entitats i organitzacions.

Desembre 2007

- Petició a diversos estaments governamentals, empresarials i religiosos prioritzar els esforços per eradicar la pobresa.

Novembre 2007

- Ampliació de les propostes per eradicar la pobresa. Hem començat a donar-nos a conèixer a persones i entitats.

Octubre 2007

- Primera versió del portal eradicar la pobresa.

- Inici del redactat de la Carta Fundacional y Estatuts amb la intenció de crear una fundació.

Agost 2007

- Inici de correspondència i estudi vers la eradicació de la pobresa.

 

Principal | BENVINGUDA | BASES DE LA POBRESA | EMERGÈNCIES | PRIORITATS | PROPOSTES | REFERENTS | MANIFESTOS | GOVERNAMENTAL | NO GOVERNAMENTAL | PARTICIPACIÓ | DOCUMENTS | NOTICIES | CONTACTAR | MEMORIA