A.C.C.D.

www.eradicarlapobresa.cat

www.erradicarlapobreza.es

www.erradicarlapobreza.org

PODEM ERADICAR LA POBRESA pàgina actualitzada a 18/05/2008
Principal
BENVINGUDA
BASES DE LA POBRESA
EMERGÈNCIES
PRIORITATS
PROPOSTES
REFERENTS
MANIFESTOS
GOVERNAMENTAL
NO GOVERNAMENTAL
PARTICIPACIÓ
DOCUMENTS
NOTICIES
CONTACTAR
MEMORIA
 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Any 2007:  13 Milions al Departament i 52 Milions a Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

CATALUNYA
ESPANYA
MALAWI
UNIÓ EUROPEA
NACIONS UNIDES
PARTITS POLÍTICS

Cooperació Internacional Espanyola

UNICEF - Objectiu: eradicar la pobresa extrema y la fam

Cooperació Internacional Unió Europea

L'estatut del cooperant (text íntegre)
El 28 d'abril de 2006 va entrar en vigor l’Estatut del Cooperant, un decret que defineix el concepte de cooperant, així com els seus drets i deures, i també regula la seva activitat laboral. L’Estatut del Cooperant beneficiarà uns 1.400 cooperants de tot l'Estat que treballen a l’exterior en ONG i altres actors de cooperació i incorpora, com a principals novetats, una assegurança mèdica col·lectiva i mesures per donar suport a la seva reincorporació al mercat laboral un cop acabada la seva estada a l'exterior.

Convocatòria subvencions, agenda i demés informació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Servei Català del Voluntariat

 

 

Principal | CATALUNYA | ESPANYA | MALAWI | UNIÓ EUROPEA | NACIONS UNIDES | PARTITS POLÍTICS